logo

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_SL ] ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191474
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_SL ] ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4D3N

  • ชมนาขั้นบันไดซาปา, นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่สุดในอินโดจีน, ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • ลาวไก, ซาปา, ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน, ลาวไก, ตลาดซาปา, ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, น้ำตกสีเงิน, นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน, ซาปา, ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, วัดหง๊อกซิน, โชว์หุ่นกระบอกน้ำ, นิงก์บิงห์, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • เฝอเวียดนามอันลือชื่อ, ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด, พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 ธ.ค. 62 - 29 มิ.ย. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,900 19,400 แสดง - 34
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 34
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 13,900 17,400 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 13,900 17,400 แสดง - 34
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 34
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 11,900 15,400 แสดง - 34
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 34
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 34
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 34
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 11,900 15,400 แสดง - 34
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 11,900 15,400 แสดง - 34
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 11,900 15,400 แสดง - 34
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_SL ] ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4D3N
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_SL ] ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4D3N
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน