logo

ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI191482
ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน), ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์, นั่งรถม้าชมเมือง
  • มัณฑะเลย์, สกายน์, เจดีย์เก๊ามูดอว์, อังวะ, นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาล, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายง
  • กุ้งแม่น้ำเผา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 เม.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 13,900 15,900 แสดง - 24
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 12,900 14,900 แสดง - 24
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 11,900 13,900 แสดง - 24
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 11,900 13,900 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N
ทัวร์พม่า [ BT-MMR03_PG ] พม่า มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน