logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191484
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง, ปล่อยโคมผิงซี
  • ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, Sea Food
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63 ( 38 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน