logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191484
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N

  • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง, ปล่อยโคมผิงซี
  • ไถจง, บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านใบชา, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก), ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, Sea Food
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,900 20,900 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,900 18,900 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE02_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน