logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191485
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N

  • เที่ยว 2 อุทยาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน, อุทยานเย๋เหลิ่ว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, Taipei 101 อนุสนณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
  • เมนูปลาประธานาธบดี, สเต็กจานร้อน, Sea Food
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 17,900 21,900 แสดง - 25
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 15,900 19,900 แสดง - 25

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5D3N
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน