logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191490
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N

  • เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว+อาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, Taipei 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, พิเศษ !! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
  • ผู่หลี่, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, อุทยานอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ร้านใบชา, ไถจง, มิฮายาร่าไอศกรีม, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์, อาหารซีฟู้ด+เสี่ยวหลงเปา, ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 5 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 18,900 23,900 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 19,900 24,900 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE01_BR ] ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน