logo

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4D3N

รหัสสินค้า: VINI191559
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4D3N

  • เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ, ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท, นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน, ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน, พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเสี่ยวหลงเปา, แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  • ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เจียอี๋, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟ, ร้านพายสัปปะรด, จงลี่ไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, จิ่วเฟิ่น, เย่หลิ่ว, ร้านสร้อย, Commetic, ตึกไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, ไทเป, วัดหลงซาน, ไทจง
  • สุกี้ชาบู, เสี่ยวหลงเปา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,599 17,599 แสดง - 34
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,599 18,599 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ PTW12-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซัน 4D3N
ราคาเริ่มต้น 13,599
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน