logo

ทัวร์จีน [ PCN04-SC ] ทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D2N

รหัสทัวร์ : VINI191575
ทัวร์จีน [ PCN04-SC ] ทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D2N

  • เมืองตงชวน ได้รับขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี หรือ แผ่นดินสีแดง, ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ ถ้ำไซอิ๋ว, ท้าความเสียวกับ สะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ำทะเล, พิชิตความสูง 4,223 เมตร ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สัมผัสความหนาวเย็นและหิมะ, สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ชมสวนผลไม้, วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน, โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาวทุกคืน !!!
  • ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า), เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน, ระหว่างทางแวะไร่ผลไม้สตอเบอรี่, คุนหมิง, ถ้ำไซอิ๋ว, สะพานแก้ว (รวมสไลด์เดอร์ขากลับ), ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, น้ำตกคุนหมิง, ถนนคนเดิน
  • เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
Sold Out
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 25
Sold Out
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 25
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 14,999 18,499 แสดง - 25
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 14,999 18,499 แสดง - 25
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 14,999 18,499 แสดง - 25
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 14,999 18,499 แสดง - 25
Sold Out
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 25
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ PCN04-SC ] ทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D2N
ทัวร์จีน [ PCN04-SC ] ทัวร์จีน คุนหมิง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ-เที่ยวดินแดนสีแดงตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D2N
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน