logo

ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191598
ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N

  • สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทร,า ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย, ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน, พัก:ไทเป 2 คืน ไทจง 1 คืน, ฟรี WIFI บนรถ
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ขนมพายสับปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), วัดหลงซาน, ร้านเครื่องสำอางค์, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 25 มี.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,888 22,388 แสดง - 30
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 19,888 25,388 แสดง - 30
Sold Out
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 30
Sold Out
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 30
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ VZRMQ01 ] ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4D3N
ราคาเริ่มต้น 12,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน