logo

ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191601
ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N

  • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน, แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring, ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว, ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง, ฟรี WIFI บนรถ
  • เมืองเจียอี้, ตลาดเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ชิมชาอู่หลง, เมืองไถจง, ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ไถจง, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั่ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ขนมพายสับปะรด, ร้านเครื่องสำอาง, ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง, แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก, ศูนย์สร้อยสุขภาพ, อุทยานเหย่หลิ่ว, เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, MITSUI OUTLET MALL
  • พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 ม.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 ( 15 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 25
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ CITPE01 ] ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ (บินเช้า-กลับค่ำ) 4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน