logo

ทัวร์จีน [ FDKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ บินเช้า-กลับเช้า 4D2N

รหัสทัวร์ : VINI191610
ทัวร์จีน [ FDKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ บินเช้า-กลับเช้า 4D2N

  • แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร, ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน, สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง, วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
  • คุนหมิง, เมืองตงชวน, แผ่นดินสีแดง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า), เมืองคุนหมิง, สวนสตรอเบอร์รี่, สวนน้ำตกคุนหมิง, เมืองโบราณกวนตู้, ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร
  • เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 11,888 14,388 แสดง - 25
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 13,888 16,388 แสดง - 25
Sold Out
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 13,888 16,388 แสดง - 25
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 9,888 12,388 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ FDKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ บินเช้า-กลับเช้า 4D2N
ทัวร์จีน [ FDKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินแดง ซุปตาร์..วันเดอร์แลนด์ บินเช้า-กลับเช้า 4D2N
ราคาเริ่มต้น 8,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน