logo

ทัวร์จีน [ SCKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส บินเช้า-กลับดึก 5D2N

รหัสทัวร์ : VINI191618
ทัวร์จีน [ SCKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส บินเช้า-กลับดึก 5D2N

  • สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร, แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย, ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน, วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
  • สวนน้ำตก สวนสตรอว์เบอร์รี่, คุนหมิง, ตงชวน, แผ่นดินสีแดง, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า), เมืองคุนหมิง, ร้านบัวหิมะ, วัดหยวนทง, เมืองโบราณกวนตู้-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **
  • เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด , ขนมจีนข้ามสะพาน และ อาหารกวางตุ้ง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ธ.ค. 62 - 24 มี.ค. 63 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 11,888 14,388 แสดง - 30
Sold Out
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 12,888 15,388 แสดง - 30
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 12,888 15,388 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 12,888 15,388 แสดง - 30
Sold Out
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 7,888 10,388 แสดง - 30
Sold Out
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 7,888 10,388 แสดง - 30
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 11,388 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ SCKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส บินเช้า-กลับดึก 5D2N
ทัวร์จีน [ SCKMG01 ] ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื้อ ซุปตาร์... น้ำแข็งใส บินเช้า-กลับดึก 5D2N
ราคาเริ่มต้น 7,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน