logo

ทัวร์รัสเซีย [ ZDME16 ] รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7D4N

รหัสทัวร์ : VINI191624
ทัวร์รัสเซีย [ ZDME16 ] รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7D4N

  • เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย, ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ, สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก, เข้าชมพระราชวังปัเตอร์ฮอฟ พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ, ถ่ายรูปชิคชิคสวนโคโลเมนสโกเย สวนซายาร์ดเย, ช้อปปิ้งสุดมันส์ ห้างกุม ถนนเนฟสกี้ ห้างแกลเลอเรีย
  • เมืองมอสโคว์, พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์, VDNKH, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์, ตลาดอิสไมโลโว่, DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก, พระราชวังเครมลิน, มหาวิหารอัสสัมชัญ, มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล, ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์, จัตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์ บาซิล, หอนาฬิกาซาวิเออร์, ห้างสรรพสินค้ากุม, อนุสรณ์สถานเลนิน, สวนซายาร์ดเย, รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, สถานีรถไฟ, พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ, พระราชวังฤดูหนาว, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, ถนนเนฟสกี้, มหาวิหารเซนต์ ไอแซค, โบสถ์หยดเลือด, ห้างแกลเลอเรีย, รถไฟด่วน SAPSAN, เมืองมอสโคว์, สวนโคโลเมนสโกเย
  • ภัตตาคาร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 42,999 51,899 แสดง - 31
6 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 41,999 50,899 แสดง - 31
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 49,999 58,899 แสดง - 31
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 48,999 57,899 แสดง - 31
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63 46,999 55,899 แสดง - 31
3 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 46,999 55,899 แสดง - 31
6 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
10 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
20 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
27 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
10 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 45,999 57,899 แสดง - 31
24 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 45,999 57,899 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์รัสเซีย [ ZDME16 ] รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7D4N
ทัวร์รัสเซีย [ ZDME16 ] รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์] 7D4N
ราคาเริ่มต้น 41,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน