logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE37 ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191681
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE37 ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4D3N

  • เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว, ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว (Yehliu Geopark Park), หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ RAINBOW VILLAGE เป็นหมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายต่างๆ ด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย, วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple)
  • ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน), ร้านเครื่องสำอาง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน, ร้านสร้อยสุขภาพ, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, ร้านกาแฟ, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, Mitsui Outlet Park
  • บุฟเฟ่ต์ชาบู, ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน, ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 31
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 31
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 31
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,999 19,499 แสดง - 31
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 15,999 20,499 แสดง - 31
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE37 ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE37 ] ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน