logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N

รหัสทัวร์ : VINI191682
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N

  • เที่ยวครบ 3 อุทยานแห่งชาติของไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิ่ว, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, ชมการแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake), นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง, แช่น้ำแร่ส่วนตัว
  • หนานโถว, วัดเหวิ่นหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, นั่งกระเช้าพาโนราม่า, หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า, เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ, ร้านชาอู่หลง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านสร้อยสุขภาพ, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89), ซีเหมินติง, นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน, อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ, ร้านหยก, นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ร้านเครื่องสำอาง, Mitsui Outlet Park
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, ปลาประธานาธิปดี, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
8 ม.ค. 63 - 15 มิ.ย. 63 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 21,999 26,499 แสดง - 31
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 22,999 27,499 แสดง - 31
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 22,999 27,499 แสดง - 31
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 22,999 27,499 แสดง - 31
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 22,999 27,499 แสดง - 31
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 22,999 27,499 แสดง - 31
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 19,999 24,499 แสดง - 31
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 19,999 24,499 แสดง - 31
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE52 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2] 6D4N
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน