logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE22 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI191684
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE22 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] 5D4N

  • เที่ยวแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, แช่น้ำแร่ออนเซนแบบส่วนตัว
  • ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ร้านกาแฟ, ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ, ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนน LOVE LANE, สะพานคู่รัก, วัดเทียนหยวน, ร้านคอสเมติก, Mitsui Outlet Park
  • ทานอาหารบนตึกไทเป 101, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 22,999 31,499 แสดง - 25
Sold Out
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 25,999 34,499 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 22,999 31,499 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25,999 34,499 แสดง - 25
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 26,999 35,499 แสดง - 25
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 26,999 35,499 แสดง - 25
Sold Out
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 26,999 35,499 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 24,999 33,499 แสดง - 25
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 22,999 31,499 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE22 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] 5D4N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE22 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่] 5D4N
ราคาเริ่มต้น 22,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน