logo

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191686
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N

  • เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ, ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, เจียอี้, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, เมืองไทจง, ไทเป, ร้านสร้อยสุขภาพ, ร้านพายสับปะรด, ตลาดปลาไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, COSMETIC SHOP, ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิว, MITSUI OUTLET PARK
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, อาหารซีฟู้ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ม.ค. 63 - 21 มิ.ย. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 20,999 28,998 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 20,999 28,998 แสดง - 25
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 26,999 36,998 แสดง - 25
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 28,999 38,998 แสดง - 25
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 20,999 28,998 แสดง - 25
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 20,999 28,998 แสดง - 25
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out
31 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 20,999 28,998 แสดง - 25
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 19,999 27,998 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ ZTPE20 ] ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 19,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน