logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS01 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เหมาลำ 4 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI191707
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS01 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เหมาลำ 4 5D3N

  • ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ, ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน, เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ โตเกียว, บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • โตเกียวสกายทรี(ณ จุดถ่ายรูป), เมืองยามานาชิ, ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู, ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท, วิวภูเขาไฟฟูจิ(บริเวณลานสกี), พิธีชงชาญี่ปุ่น, โตเกียว, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, เมืองฟุคุชิมะ, ทะเลสาบอินะวะชิโระ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 17,888 25,788 แสดง - 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS01 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เหมาลำ 4 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJNRTFKS01 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เหมาลำ 4 5D3N
ราคาเริ่มต้น 17,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน