logo

ทัวร์จีน [ ZKMG12 ] จีน คุนหมิง กุ้ยโจว [เลทส์โก ซากุระหมื่นลี้] 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191795
ทัวร์จีน [ ZKMG12 ] จีน คุนหมิง กุ้ยโจว [เลทส์โก ซากุระหมื่นลี้] 4D3N

  • ชมความงามสะพรั่งดอกซากุระกุ้ยโจว, ล่องเรือทะเลสาบสัมผัสธรรมชาติเขาหมื่นยอด, บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน และสุกี้เห็ดสมุนไพร, พักหรู 4 ดาวทุกคืน!!
  • เมืองคุนหมิง, เมืองกุ้ยโจว, เมืองซิงอี้, ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่), ทะเลสาบหมื่นยอด, ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด, เมืองอันชุ่น, สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่), เมืองคุนหมิง, เขาซีซาน (OPTION), ร้านบัวหิมะ, ประตูม้าทองไก่หยก, ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย
  • ขนมจีนข้ามสะพาน และสุกี้เห็ดสมุนไพร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63 ( 18 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 10,999 13,999 แสดง - 30
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 30
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 30
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 30
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 12,999 15,999 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ ZKMG12 ] จีน คุนหมิง กุ้ยโจว [เลทส์โก ซากุระหมื่นลี้] 4D3N
ทัวร์จีน [ ZKMG12 ] จีน คุนหมิง กุ้ยโจว [เลทส์โก ซากุระหมื่นลี้] 4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน