logo

ทัวร์จีน [ BT-KMG02_SC ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 5D2N

รหัสทัวร์ : VINI191834
ทัวร์จีน [ BT-KMG02_SC ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 5D2N

  • เล่นสกีหิมะ SUNAC Snow Park, นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาหิมะเจียวจื่อ, ตระการตาไปกับแผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน, ภูเขาซีซาน, น้ำตกคุรหมิง
  • อุทยานน้ำตกคุนหมิง, ตงชวน, แผ่นดินสีแดงแห่งตรงชวน, ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า), ไร่สตรอว์เบอร์รี่, ร้านบัวหิมะ, คุนหมิง, เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า), เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์), ประตูม้าทองไก่หยก, ถนนคนเดินจินปี้ลู่
  • ขนมจีนข้ามสะพาน, สุกี้เห็ดสมุนไพร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 ม.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 25
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 9,900 12,400 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 10,900 13,400 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ BT-KMG02_SC ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 5D2N
ทัวร์จีน [ BT-KMG02_SC ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ 5D2N
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน