logo

ทัวร์จีน [ BT-KMG05_KY ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191836
ทัวร์จีน [ BT-KMG05_KY ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4D3N

  • ที่สุดแห่งความโรแมนติก ซากุระผิงป้า, ภูเขาหมื่นยอด, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาซีซาน, ล่องเรือทะเลาสาบหมื่นยอด เมืองซิงอี้, ช้อปปิ้งถนนจินปี้ลู่
  • คุนหมิง, กุ้ยโจว, เมืองซิงอี้, ภูเขาหมื่นยอด (รวมรถแบตเตอรี่), ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด, เมืองอันชุน, สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่), คุนหมิง, ร้านบัวหิมะ, เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า), ประตูม้าทองไก่หยก, ถนนคนเดินจินปี้ลู่
  • ขนมจีนข้ามสะพาน, สุกี้เห็ดสมุนไพร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
6 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 10,900 13,900 แสดง - 25
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 10,900 13,900 แสดง - 25
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 25
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 13,900 16,900 แสดง - 25
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 14,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 14,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์จีน [ BT-KMG05_KY ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4D3N
ทัวร์จีน [ BT-KMG05_KY ] จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4D3N
ราคาเริ่มต้น 10,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน