logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ174 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

รหัสทัวร์ : VINI200059
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ174 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

  • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • นาริตะ, โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป ), สวนอุเอโนะ, ตลาดอะเมโยโกะ, เมืองยามานาชิ, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, ภูเขาไฟฟูจิ, โตเกียว, ช๊อปปิ้งชินจูกุ, ช๊อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 37,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ174 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ174 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6
ราคาเริ่มต้น 21,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน