logo

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200061
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน, วัดพระถังซัมจั๋ง
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจัง, วัดเหวินวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง,
  • เมนูนึ่งจักรพรรดิ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 12,876 17,376 แสดง - 30
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
9 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 12,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน