logo

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200061
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N

  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน, วัดพระถังซัมจั๋ง
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจัง, วัดเหวินวู่, อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง,
  • เมนูนึ่งจักรพรรดิ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 14,876 19,376 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-S01 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN อาหลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน