logo

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-V02 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200062
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-V02 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5D3N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101
  • ตลาดซีเหมินติง, ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต, ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
  • ซีฟู๊ดเหย่หลิว, เสี่ยวหลงเปา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
( 0 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ Group Size

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-V02 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ HTP-XW53-V02 ] ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ 5D3N
ราคาเริ่มต้น 0
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน