logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ185 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)

รหัสทัวร์ : VINI200064
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ185 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)

  • เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ, ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, เที่ยวเซ็นได สุสานซุยโฮเด็น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ณ วัดไดคันมิตสุจิ, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ดิวตี้ฟรี, ถนนคลิสโร้ด, มิตซุย เอ้าเลท และอิออน มอลล์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • หมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, กินซังออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว, สุสานซุยโฮเด็น, วัดไดคันมิตสุจิ, ชมเจ้าแม่กวนอิมเซ็นได, ไดคันนอน, อิออนมอลล์, ช๊อปปิ้งคริสโร็ด, ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ท่าเรือมัตสึชิมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ช๊อปปิ้งเซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทท์, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกีอาตะตาระ สกีรีสอร์ท, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ(ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 22,888 31,788 แสดง - 38
Sold Out
4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 38
Sold Out
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 38
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 28,888 37,788 แสดง - 38
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ185 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ185 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N ซุปตาร์ โทโฮคุ (เหมาลำ 11)
ราคาเริ่มต้น 22,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน