logo

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T42 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200097
ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T42 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้, ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง, เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101, นำท่านไปจุดชมซากุระที่สวยของไต้หวันที่วัดเทียนหยวน, ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน, ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, อุทยานเหย๋หลิ่ว, วัดเทียนหยวน, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ตึกไทเป101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติง
  • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ม.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 25
Sold Out
4 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 17,888 22,388 แสดง - 25
Sold Out
9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 13,888 18,388 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 25
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T42 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ XW-T42 ] ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5D3N
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน