logo

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_VJ ] ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI200102
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_VJ ] ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5D4N

  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ, น้ำตกSilver Water Fall น้ำตกสีเงิน, ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
  • ฮานอย, อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, ลาวไก, ซาปา, ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต, ชมน้ำตกสีเงิน, ตลาดซาปา, นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, ฮานอย, นิงห์บิงห์, ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง๊อกเซิน, ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ, ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 เม.ย. 63 - 2 พ.ย. 63 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 24
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 24
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
1 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
8 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 12,900 16,400 แสดง - 24
23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 24
29 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 13,900 17,400 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_VJ ] ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5D4N
ทัวร์เวียดนาม [ BT-VN005_VJ ] ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5D4N
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน