logo

ทัวร์พม่า [ WE202 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200107
ทัวร์พม่า [ WE202 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N

  • ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี, ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม, นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery, ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุน, ชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน, ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตา เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน), พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ชมวัดกุโสดอ, นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก
  • มัณฑะเลย์, เมืองสกายน์, วัดเจดีย์นางนม, เมืองอังวะ, วัดมหาอ่องเหม่, BARAYAR MONASTERY, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, เจดีย์ชินฟิวมิน, พระราชวังมัณฑเลย์, วัดกุโสดอ, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • กุ้งแม่น้ำเผา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 23 มี.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 10,888 14,388 แสดง - 25
Sold Out
29 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 10,888 14,388 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ WE202 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N
ทัวร์พม่า [ WE202 ] ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3D2N
ราคาเริ่มต้น 10,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน