logo

ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200111
ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N

  • หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว, ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง, พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา, วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง, วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม, วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง:ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์, ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า
  • หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, ทำบุญตักบาตรตอนเช้า, ตลาดเช้า, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, บ้านช่างไห่, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, พระราชวังหลวงพระบาง
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 เม.ย. 63 - 31 ส.ค. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,888 20,388 แสดง - 18
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,888 20,388 แสดง - 18
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 15,888 18,388 แสดง - 18
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 11,888 14,388 แสดง - 18
3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 12,888 15,388 แสดง - 18
9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 11,888 14,388 แสดง - 18
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 9,888 12,388 แสดง - 18
30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 9,888 12,388 แสดง - 18
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 9,888 12,388 แสดง - 18
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 10,888 13,388 แสดง - 18

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N
ทัวร์ลาว [ FD311 ] ทัวร์ลาว สะบายดี..หลวงพระบาง 3D2N
ราคาเริ่มต้น 9,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน