logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ183 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200112
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ183 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 5D3N

  • เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา, อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี, เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ, ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์, เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ, ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ, ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด, อาบน้าแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ, พิพิธภัณฑ์โคเคชิ, กินซัง ออนเซ็น, เมืองเซ็นได, ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี, ท่าเรือมัตสึชิมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ, วัดโกไดโดะ, วัดซูอิกันจิ, วัดเอนสึอิน, ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว, ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด, เมืองฟุคุชิมะ, ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท, หมู่บ้านโออุจิ จูคุ, เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น, ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ, หน้าผาโทโนะเฮทสึริ, เมืองไอสุ, ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก), ทะเลสาบอินะวะชิโระ,
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 23,888 32,788 แสดง - 39
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 39
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 25,888 34,788 แสดง - 39
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ183 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ183 ] ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ กินซัง ออนเซ็น เหมาลำ 9 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน