logo

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200146
ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N

  • เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองมัณฑะเลย์, สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน แห่งเมืองพุกาม, ชม ทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมทั้งเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ณ จุดชมวิวเมืองพุกาม, ล่องเรือชมวิวแม่น้ำอิรวดีสู่ เมืองมิงกุน, ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
  • มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวเมืองพุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดกุบยางกี, วิหารสัพพัญญู, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสดอ, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
  • อาหารพื้นเมือง+กุ้งเผา
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. 63 - 15 พ.ย. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 11,900 14,800 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N
ทัวร์พม่า [ MDL-RM01-PG ] ทัวร์พม่า MANDALAY-BAGAN (PG) 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน