logo

ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN07 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI200160
ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN07 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 5D4N

  • เมืองประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติที่สวยงาม, พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน, พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฟานซิปัน, สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าม้ง สลับกับบรรยากาศนาขั้นบันได, ที่หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต ชมน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดกันที่น้ำตกซิลเวอร์, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ชมถ้ำนางฟ้า, ขึ้นกระเช้าสองชั้นสู่สวนสนุกฮาลองปาร์ค, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
  • เมืองซาปา, สถานีฟานสิปัน, ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน, จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน, เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต, น้ำตกซิลเวอร์, โบสถ์ซาปา, ตลาดซาปา, พิเศษ! เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง, เมืองฮานอย, ร้านเยื่อไผ่, เมืองฮาลอง, ฮาลอง ปาร์ค, นั่งกระเช้า 2 ชั้น, สวนดอกไม้ญี่ปุ่น, นั่งรถราง, ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel, การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ, เมืองฮาลอง, ล่องเรืออ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า, หมู่บ้านชาวประมง, เกาะไก่ชนกัน, ร้านหยก, เมืองนิงห์บิงห์, วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด, เมืองนิงห์บิงห์, จ่างอาน, ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน, กรุงฮานอย
  • เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง, อาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
8 เม.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,888 22,388 แสดง - 31
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 31
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,888 18,388 แสดง - 31
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 31
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
2 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 31
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 31
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 14,888 19,388 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN07 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 5D4N
ทัวร์เวียดนาม [ VNHAN07 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซุปตาร์ ซาปาโซคูลภาค 2 5D4N
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน