logo

ทัวร์พม่า [ ZRGN01 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200181
ทัวร์พม่า [ ZRGN01 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N

  • สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า, ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ, นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน, ขอพรเทพทันใจ, พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู, แถมฟรี !! องค์เทพทันใจพร้อมบทสวดมนต์
  • หงสาวดี, วัดไจ้คะวาย, พระราชวังบุเรงนอง, วัดมหาเจดีย์, พระธาตุอินทร์แขวน, เมืองหงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา), พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น, เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน), พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองย่างกุ้ง, เมืองสิเรียม, พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ), พระเจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ช้อปปิ้งตลาดสก็อต
  • กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
17 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า [ ZRGN01 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N
ทัวร์พม่า [ ZRGN01 ] ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3D2N
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน