logo

ทัวร์บาหลี [ BT-BAL01_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI200188
ทัวร์บาหลี [ BT-BAL01_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4D3N

  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี, ชมวิหารทานาห์ลอต, บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Pura Tirta Empul, ชมโชว์พื้นเมือง บารองแดนซ์
  • บาหลี, จิมบารัน, บารองแดนซ์, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์, คินตามณี, วัดเบซากีห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
  • ตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 28 มิ.ย. 63 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 14,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,900 17,400 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 16,900 20,400 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 17,900 21,400 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 15,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์บาหลี [ BT-BAL01_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4D3N
ทัวร์บาหลี [ BT-BAL01_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์บินลัดฟ้า.....เที่ยวบาหลี 4D3N
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน