logo

ทัวร์บาหลี [ BT-BAL03_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI200191
ทัวร์บาหลี [ BT-BAL03_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5D4N

  • มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ ดินแดนอารยธรรม, มรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ, สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี, นาข้าวขั้นบันได เป็นนาข้าวที่สวยที่สุด, ภูเขาไฟบาตูร์ (GunungBatur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur)
  • บาหลี, หาดจิมบารัน, ย็อกยาการ์ตา, เทวลัยปรัมบานัน, บุโรพุทโธ, วัดปะวน, วัดเมนดุต, ช้อปปปิ้ง, ย็อกยาการ์ตา, บาหลี, วัดบราตัน, นาขั้นบันได, วัดเทมภัคสิริงค์, ตลาดปราบเซียน, หมู่บ้านคินตามณี, วัดเบซากิห์, วัดเลมปูยางค์, บาหลี สวิงค์, วิหารทานาต์ลอต, ร้านกฤษณา
  • ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม, อาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาราน (Jimbaran)
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
27 มี.ค. 63 - 23 มิ.ย. 63 ( 17 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 26,900 30,900 แสดง - 25
Sold Out
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 25,900 29,900 แสดง - 25
Sold Out
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 25,900 29,900 แสดง - 25
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 25,900 29,900 แสดง - 25
Sold Out
14 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out
16 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 23,900 27,900 แสดง - 25
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 24,900 28,900 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์บาหลี [ BT-BAL03_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5D4N
ทัวร์บาหลี [ BT-BAL03_SL ] ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์...บาหลี บุโรพุทโธ 5D4N
ราคาเริ่มต้น 23,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน