logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200202
ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N

  • ชมซากุระ สวนอุเอโนะ, ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza), อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
  • วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, โอไดบะไดเวอร์ซิตี้, ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5, เรียนรู้วิธีการชงชาโตเกียวสวนอุเอโนะ, ช้อปปิ้งชินจุกุ, อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์, ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์
  • บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
30 มี.ค. 63 - 28 เม.ย. 63 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 63 - 3 เม.ย. 63 22,999 30,899 แสดง - 34
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 29,999 37,899 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 29,999 37,899 แสดง - 34
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 28,999 36,899 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง - 34
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 30,999 40,899 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 32,999 42,899 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 32,999 42,899 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 30,999 40,899 แสดง - 34
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 29,999 39,899 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 28,999 38,899 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,999 33,899 แสดง - 34
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 23,999 31,899 แสดง - 34
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 21,999 29,899 แสดง - 34
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 20,999 28,899 แสดง - 34
19 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 19,999 27,899 แสดง - 34
20 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 18,999 26,899 แสดง - 34
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 20,999 28,899 แสดง - 34
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 21,999 29,899 แสดง - 34
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 21,999 29,899 แสดง - 34
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 21,999 29,899 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ PJP11-SL ] ทัวร์โตเกียว PRO TOKYO POPULAR "ชมซากุระ" FREE DAY 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน