logo

ทัวร์เวียดนาม [ ZHAN17 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5D4N

รหัสทัวร์ : VINI200235
ทัวร์เวียดนาม [ ZHAN17 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5D4N

  • เที่ยวสุดคุ้ม, เที่ยวครบทุกจุดเวียดนามเหนือ, สัมผัสธรรมชาติและอากาศหนาวฟินๆ, พิชิตยอดเขาฟานซิปัน, ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์และฮาลองเบย์, พิเศษ !! เมนูแซลมอนและ SEN BUFFET
  • เมืองลาวไก, ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, ตลาดก๊กเลี๊ยว, เมืองซาปา, ภูเขาปากมังกร, จุดชมวิวเมืองซาปา, โบสถ์ซาปา, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, นั่งรถไฟชมเมืองซาปา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, หมู่บ้านก๊าตก๊าต, น้ำตกสีเงิน, ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต, เมืองฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, เมืองนิงห์บิงห์, ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก)
  • SEN BUFFET, เมนูแซลมอน
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
9 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 15,999 19,899 แสดง - 31
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 18,999 22,899 แสดง - 31
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 15,999 19,899 แสดง - 31
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 13,999 17,899 แสดง - 31
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 13,999 17,899 แสดง - 31
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 13,999 17,899 แสดง - 31
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,999 16,899 แสดง - 31
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 15,999 19,899 แสดง - 31
9 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
23 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
25 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 15,999 19,899 แสดง - 31
30 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
1 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 13,999 17,899 แสดง - 31
6 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 13,999 17,899 แสดง - 31
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
3 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 12,999 16,899 แสดง - 31
5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
12 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
17 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 14,999 18,899 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ ZHAN17 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5D4N
ทัวร์เวียดนาม [ ZHAN17 ] ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน [เลทส์โก ดาวหลงฟ้า] 5D4N
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน