logo

ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N

รหัสทัวร์ : VINI200243
ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N

  • มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก, ตักบาตรข้าวเหนียว, สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า, ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีพื้นเมืองของหลวงพระบาง, น้ำตากตาดกวางสี, วัดเชียงทอง, ล่องเรือแม่น้ำโขง
  • หลวงพระบาง, พระธาตุภูษี, ตลาดมืด, ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานม, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, น้ำตกตาดกวงชี, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเก่า, หอพระบาง
  • อาหารพื้นบ้าน, ขันโตกหลวงพระบาง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 เม.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 16,900 19,900 แสดง - 24
8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 9,900 12,900 แสดง - 24
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,900 12,900 แสดง - 24
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 11,900 14,900 แสดง - 24
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 11,900 14,900 แสดง - 24
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 11,900 14,900 แสดง - 24
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 13,900 16,900 แสดง - 24
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 12,900 15,900 แสดง - 24
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 13,900 16,900 แสดง - 24

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N
ทัวร์ลาว [ BT-LAO001_FD ] ทัวร์ลาว มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน