logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT32 ] ทัวร์โตเกียว TR TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ ! 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200337
ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT32 ] ทัวร์โตเกียว TR TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ ! 5D3N

  • ชมทุ่งดอกพงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน, ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ, ODAIBA DIVER CITY, ช้อปปิ้ง ชินจุกุ ฮาราจุกุ, บุฟเพ่ต์ขาปู+ออนเซ็น
  • โตเกียว (นาริตะ), ศาลเจ้าเนซุ, วัดอาซากุสะ, โกเท็มบะ เอาท์เล็ท, (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!), ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5, พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว, โอไดบะ, ชมเทศกาลพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน, อิออน มอลล์, นาริตะ, ตลาดปลาซึกิจิ, อูเอะโนะ, ช็อปปิ้งย่านฮาราจุกุ, ช็อปปิ้งย่านชินจุกุ
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
7 พ.ค. 63 - 1 ก.ค. 63 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 25,999 32,999 แสดง - 30
Sold Out
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 25,999 32,999 แสดง - 30
Sold Out
9 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 25,999 32,999 แสดง - 30
Sold Out
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
16 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
17 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
19 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
24 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
26 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 21,999 28,999 แสดง - 30
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 24,999 31,999 แสดง - 30
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 24,999 31,999 แสดง - 30
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 20,999 27,999 แสดง - 30
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT32 ] ทัวร์โตเกียว TR TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ ! 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ NRT32 ] ทัวร์โตเกียว TR TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ ! 5D3N
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน