logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ205 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200360
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ205 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N

  • ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี, ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ, อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • โตเกียว, วัดอาซากุสะ, โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป), หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท, แช่ออนเซ็นธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ, การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ205 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ205 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน