logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ207 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200362
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ207 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D3N

  • สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์, เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ, ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม, โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • วัดอาซากุสะ+ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ, หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป), สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น), ออนเซ็น, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ, โตเกียว, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ( 59 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ก.ค. 63 - 16 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
20 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
22 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
23 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
24 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
27 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
30 ส.ค. 63 - 3 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
31 ส.ค. 63 - 4 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
1 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
3 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
6 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
7 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
8 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
10 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
12 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
13 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
14 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
15 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
17 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
19 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
20 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
21 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
22 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
24 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
26 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
27 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
28 ก.ย. 63 - 2 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
29 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ207 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ207 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ดอกไม้งาม ไฟไหม้ 12 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน