logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ208 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200363
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ208 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5D3N

  • สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์, ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ, ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี, ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น, ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ, โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม, โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, FREE WIFI ON BUS
  • วัดอาซากุสะ + ถนนช้อปปิ้งนากามิเซะ, หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (จุดถ่ายรูป), สวนสนุกฟูจิคิว (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น), ออนเซ็น, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น, เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์, โตเกียวล ช้อปปิ้งชินจูกุ, ช้อปปิ้งโอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือ เที่ยว สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี ตามอัธยาศัย
  • ภัตตาคาร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 23,888 31,788 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ208 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ XJ208 ] ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5D3N
ราคาเริ่มต้น 23,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน