logo

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT13 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N

รหัสทัวร์ : VINI200378
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT13 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N

  • ราคาว้าวมากแม่ !!! เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ไฮไลท์สำคัญมาญี่ปุ่นห้ามพลาด, เที่ยวชมวัดอาซากุสะ, และถนนนาคามิเซ, ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ
  • นาริตะ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5), พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว, ดิวตี้ฟรี, ชินจูกุ, อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง),
  • บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 20,999 28,999 แสดง - 35
Sold Out
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 19,999 27,999 แสดง - 35
Sold Out
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 18,999 26,999 แสดง - 35
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT13 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N
ทัวร์ญี่ปุ่น [ ZNRT13 ] ทัวร์โตเกียว ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N
ราคาเริ่มต้น 18,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน