logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ทัวร์ตุรกี 85 พีเรียดจาก จาก 18 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI191298

ทัวร์ไต้หวัน [ PTWNY31-VZ ] ไต้หวัน PRO TAIWAN COLORFUL Countdown 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง/วัดหลงซาน ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ, ช้อปปิ้ง 3 night market ไต้หวันสไตล์, หมู่บ้าน HINOKI แลนด์มาร์คไต้หวัน, นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
 • อาหารจานเด่น พิเศษ!! ชิมลองเมนูเสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี
 • ไทจง, ล่องทะเลสาบ, วัดพระถั๋งซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ซีเหมิงติง, Countdown, ไทเป, ศูนย์เครื่องสำอาง, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม, เจียงไคเช็ค, ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ร้านชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟ, HINOKI, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, เจียอี้, ร้านพายสับปะรด
เดินทางช่วง
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
20,999
ทัวร์โค๊ด VINI190046

TUR-PP9D-W5 ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 25 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
30,888
ทัวร์โค๊ด VINI190746

BT-IST01_TK ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 25 ธ.ค. 62 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด VINI190756

GQ3SAW-EK004 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี (10D7N)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ อังการ่า, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เมืองโบราณเอเฟซุส, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, พระราชวังโดลมาบาเช, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, แกรนด์บาซาร์
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62 (13 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
29 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,900
ทัวร์โค๊ด VINI190037

TUR-HL9D-EK ทัวร์ตุรกี HELLO TURKEY 9 DAYS 6 NIGHT BY EK

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 8 ธ.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
ทัวร์โค๊ด VINI190048

TUR-SP8D-TK ทัวร์ตุรกี SURPRISE TURKEY 8 DAYS 5 NIGHT BY TK

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. - 2 พ.ย. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
ทัวร์โค๊ด VINI190811

GQ3IST-W5001 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE HAPPY (10D7N)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เมืองโบราณเอเฟซุส, ปามุคคาเล่, คอนย่า, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, คัปปาโดเกีย, อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
17 ต.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
33,900
ทัวร์โค๊ด VINI190721

ZIST18 ทัวร์ตุรกี [เลสโก เจ้าหญิงสตรอเบอรี่]

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
21 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
27 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
33,999
ทัวร์โค๊ด VINI190752

BT-IST012_TK ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน 9 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 31 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
34,900
ทัวร์โค๊ด VINI190774

GQ3ESB-W5001 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE CHEERFUL (10D7N)

 • ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง, คอนย่า, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, วิหารอะโครโปลิส, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังโดลมาบาเช, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต, ตลาดแกรนด์บาร์ซ่าร์
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
34,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม