logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ย่างกุ้ง 255 พีเรียดจาก จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190385

ทัวร์พม่า [ BT-MMR021_PG ] พม่า มหัศจรรย์ Myammar โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาชูชาสถาน, พระเทพทันใจ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น ชาบูชิบุพเฟ่ต์, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 65 (13 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
1
ทัวร์โค๊ด VINI190587

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_FD ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้มมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, เจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
10 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 65 (19 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
2
ทัวร์โค๊ด VINI190387

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_SL ] พม่า มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุชเวดามอร์ พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้า ขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
10 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 65 (12 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3
ทัวร์โค๊ด VINI190391

BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิบุฟเฟ่
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4
ทัวร์โค๊ด VINI200380

ทัวร์พม่า [ BT-JT001_SL ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

 • ไฮไลท์ เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหวาทัตยี, เทพทันใจ, วัดเจตุนพญาจี, ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
 • อาหารจานเด่น อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดเจตุน
เดินทางช่วง
8 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
8 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
15 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
1,999
ทัวร์โค๊ด VINI191328

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 5 วัดดัง, เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหวาทัตยี, เทพทันใจ, พระหินอ่อน, ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
 • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 25 มิ.ย. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3,999
ทัวร์โค๊ด VINI191652

ทัวร์พม่า [ RGN-PV01-SL ] ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด JAN-JUN 20 (SL) 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง-สิเรียม 2 วัน 1 คืน, ไหว้พระ 9 วัด, พัก 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL YANGON, เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร, แจกทุกที่นั่ง องค์เทพทันใจ !!!, เดินทางมกราคม-มิถุนายน 63
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค๊ด VINI191561

ทัวร์พม่า [ PMM02B-SL ] ทัวร์พม่า พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม, เจดีย์กลางน้ำ, ขอพระจากพระอุปคุต, ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด, ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต
 • อาหารจานเด่น Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น
 • ย่างกุ้ง, เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ), เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1), โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2), เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู, พระนอนตาหวาน, วัดงาทัตจี, ตลาดสก็อต, วัดบารมี, พระหยกขาว ช้างเผือก
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,588
ทัวร์โค๊ด VINI191481

ทัวร์พม่า [ BT-MMR015_SL ] พม่า มหัศจรรย์....MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน, ชเวดากอง, ชเวมอดอร์, อินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา
 • ย่างกุ้ง, ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา), วัดไจ๊คะวาย, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน), ย่างกุ้ง, พระนอนตาหวาน
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
3 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,900
ทัวร์โค๊ด VINI191651

ทัวร์พม่า [ RGN-SM01-SL ] ทัวร์พม่า SPECIAL MYANMAR JAN-JUN 20 (SL) 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ โปรแกรมยอดนิยม ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน, นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ, พักบนพระธาตุอินทร์ 1 คืน สามารถขึ้นลงนมัสการพระธาตุได้ตลอดทั้งคืน, แจกทุกที่นั่ง องค์เทพทันใจ
 • อาหารจานเด่น ภัตตาคาร
 • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, หงสาวดี, พระธาตุมุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า), หงสาวดี, พระนอนชเวตาเลียว, ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 63 (11 ช่วงวันเดินทาง)
5 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
19 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
10 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
17 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม