logo
ซ่อน
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

พบทัวร์ ย่างกุ้ง 409 พีเรียดจาก จาก 29 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด VINI190385

ทัวร์พม่า [ BT-MMR021_PG ] พม่า มหัศจรรย์ Myammar โปรน้องดี บินหรูอยู่ 5 ดาว 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาชูชาสถาน, พระเทพทันใจ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น ชาบูชิบุพเฟ่ต์, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, พระนอนตาหวาน, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 3 มิ.ย. 65 (19 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
1
ทัวร์โค๊ด VINI190587

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_FD ] ทัวร์พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด, พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้มมังกร เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ), หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, เจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 3 มิ.ย. 65 (25 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
2
ทัวร์โค๊ด VINI190387

ทัวร์พม่า [ BT-MMR04_SL ] พม่า มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุชเวดามอร์ พระธาตุอินทร์แขวน, พิเศษ นั่งกระเช้า ขึ้นอินทร์แขวน
 • อาหารจานเด่น กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
 • หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, ย่างกุ้ง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
28 ก.พ. 63 - 3 มิ.ย. 65 (18 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3
ทัวร์โค๊ด VINI190391

BT-MMR04_DD ทัวร์พม่า โปรพม่า5ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 บูชาสถาน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ชาบูชิบุฟเฟ่
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4
ทัวร์โค๊ด VINI191331

ทัวร์พม่า [ PMM03C-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวัน ไหว้พระเสริมดวง เสริมโชคชะตา บูชามหาเจดีย์ชเวดากอง

 • ไฮไลท์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน, นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์, ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!, เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
 • อาหารจานเด่น HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดบารมี, พระนอนตาหวาน, พระหง่าทัตจี, ตลาดสก๊อต, เข้าชมช้างเผือก
เดินทางช่วง
28 ก.พ. - 20 มี.ค. 63 (4 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด VINI200249

ทัวร์พม่า [ FT-RGN FD08X ] ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ โดย FD 1 วัน

 • ไฮไลท์ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), พระงาทัตยี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), เทพกระซิบ, ร้านหยกพม่า
 • อาหารจานเด่น เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร ที่ร้าน Western Park
 • กรุงย่างกุ้ง, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน), พระงาทัตยี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ), เทพกระซิบ, ร้านหยกพม่า, กรุงย่างกุ้ง
เดินทางช่วง
2 มี.ค. - 31 มี.ค. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
2 มี.ค. 63 - 2 มี.ค. 63
3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
9 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค๊ด VINI191328

ทัวร์พม่า [ BT-JT01_SL ] มหัศจรรย์....พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน

 • ไฮไลท์ ไหว้พระ 5 วัดดัง, เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหวาทัตยี, เทพทันใจ, พระหินอ่อน, ไหว้พระ สวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง
 • อาหารจานเด่น สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง
 • ย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, วัดหงาทัตยี, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดพระหินอ่อน
เดินทางช่วง
27 ก.พ. - 25 มิ.ย. 63 (19 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
3,999
ทัวร์โค๊ด VINI191330

ทัวร์พม่า [ PMM03B-DD ] พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

 • ไฮไลท์ ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์, นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน, นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์, ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!, เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต ชมช้างเผือก
 • อาหารจานเด่น HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, วัดบารมี, พระนอนตาหวาน, พระหง่าทัตจี, ตลาดสก๊อต, เข้าชมช้างเผือก
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 28 มี.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,999
ทัวร์โค๊ด VINI191652

ทัวร์พม่า [ RGN-PV01-SL ] ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด JAN-JUN 20 (SL) 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ย่างกุ้ง-สิเรียม 2 วัน 1 คืน, ไหว้พระ 9 วัด, พัก 5 ดาว SHANGRI LA HOTEL YANGON, เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร, แจกทุกที่นั่ง องค์เทพทันใจ !!!, เดินทางมกราคม-มิถุนายน 63
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟ่ต์ชาบู+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
 • ย่างกุ้ง, เจดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 29 มิ.ย. 63 (16 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
8 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
29 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค๊ด VINI191561

ทัวร์พม่า [ PMM02B-SL ] ทัวร์พม่า พม่าไหว้พระ เสริมดวงชะตา 2D1N

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม, เจดีย์กลางน้ำ, ขอพระจากพระอุปคุต, ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค์ เก่าแก่ที่สุด, ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด, ช้อปปิ้งสุดเพลินที่ตลาดสก็อต
 • อาหารจานเด่น Buffet Shabu Shabu ไม่อั้น
 • ย่างกุ้ง, เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ), เจดีย์สุเหร่ เทพทันใจ (1), โปตาทาวน์ เทพทันใจ (2), เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, บุฟเฟ่ ชาบู ชาบู, พระนอนตาหวาน, วัดงาทัตจี, ตลาดสก็อต, วัดบารมี, พระหยกขาว ช้างเผือก
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 30 มิ.ย. 63 (14 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 2 มี.ค. 63
8 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
15 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,588
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม